درباره نیلبوک

چشمانت را می‌بندی و هنگامی که باز می‌کنی دنیای جدیدی را در برابرت می‌بینی...دنیایی که می‌توانی در آن به هر نقشی که دوست داری درآیی و جای تمام تجربه‌های نداشته‌ات تجربه کسب کنی و درس بگیری و رشد کنی. دنیایی که از آن حرف میزنیم دنیای بزرگ و شیرین "کتاب" است.
"نیلبوک" یک فروشگاه اینترنتی خرید کتاب و زیر مجموعه شبکه موفقیت کارنیل است که دسترسی شما را به بهترین کتاب‌های دنیا فراهم می‌کند. بزرگترین هدف نیلبوک فرهنگ سازی مطالعه کتاب نه برای انباشته شدن اطلاعات در مغز بلکه برای استفاده عملی از این اطلاعات در زندگی‌ست. ما بر این باوریم که با مطالعه کتاب می‌توانیم شناخت بهتری از خودمان داشته باشیم، با دنیای درونمان ارتباط برقرار کنیم، مسیر اصلی زندگیمان را تشخیص دهیم و در نتیجه زندگی بهتری را تجربه کنیم. زندگی همراه با عشق، آرامش، رشد، شادی و سلامتی...