فیلتر های جستجو
دسته بندی طنز ادبی
بر اساس قیمت :

طنز ادبی

 طنز، آثار منظوم یا منثور ادبی است که اشتباهات یا جنبه‌های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی را به شیوه‌ای خنده دار به چالش می‌کشد.