فیلتر های جستجو
دسته بندی رمان فلسفی
بر اساس قیمت :

رمان فلسفی

داستان و رمان های فلسفی داستان هایی هستند که بخش قابل توجهی از محتوای آنها در مورد بحث‌های فلسفی نظیر نقش و عملکرد جامعه، هدف از زندگی، وجدان و اخلاقیات، نقش هنر در زندگی انسان و نقش تجریه یا استدلال در توسعه دانش است.

اسطوره سیزیف
0
1,200 تومان
خاطرات پس از مرگ
0
4,500 تومان
اوهام(باخ)
0
7,500 تومان
پشت و رو
0
7,500 تومان
راز بزرگ
0
10,000 تومان
ابله محله
0
10,000 تومان
سقوط
0
12,500 تومان