فیلتر های جستجو
دسته بندی رمان اجتماعی-سیاسی
بر اساس قیمت :

رمان اجتماعی-سیاسی

رمانی است که در آن یک مشکل اجتماعی نظیر جنسیت، نژاد یا اختلاف طبقاتی از طریق تاثیر آن بر کاراکترهای رمان به تصویر کشیده می‌شود. نمونه‌های خاص‌تر از مشکلات اجتماعی که در این آثار به آنها پرداخته می‌شود عبارتند از: فقر، خشونت علیه زنان، بیمار‌های همه‌گیر به دلیل جمعیت زیاد و بهداشت ضعیف در شهرها، شرایط کار در کارخانه‌ها و معادن و مشکلات کار کودکان.

خیابان میگل
0
1,100 تومان
فرجام آندریاس
0
1,800 تومان
دست شیطان
0
3,600 تومان
موخوره
0
4,000
3,200 تومان
قصر گریپسهلم
0
4,400 تومان
آقای ایکس
0
5,000 تومان
ایزابل بروژ
0
5,000 تومان