فیلتر های جستجو
دسته بندی رمان تاریخی
بر اساس قیمت :

رمان تاریخی

عنصر اصلی داستان تاریخی این است که در گذشته اتفاق افتاده و به رفتارها، شرایط اجتماعی و دیگر جزییات آن دوره اشاره می‌کند و غالبا زندگیِ چهره‌های برجسته تاریخی برای نوشتن داستان انتخاب می‌شود. گاهی اوقات از رمان‌های تاریخی به دلیل کمبود منبع و صحت نداشتن اتفاقات انتقاد می‌شود در حالی که در این سبک از رمان ها جنبه ادبی اثر بیشتر از صحت تاریخی آن مورد توجه قرار می‌گیرد.