فیلتر های جستجو
دسته بندی صد کتاب قرن- لوموند
بر اساس قیمت :

صد کتاب قرن- لوموند

صد کتاب برتر قرن، لیستی از بهترین کتاب های قرن بیستم است که توسط نشریه ی معروف فرانسوی "لوموند" منتشر شد. طی یک نظرخواهی 17,000 نفر از خوانندگان این نشریه به این سوال پاسخ دادند: "کدام کتاب ها بیشتر در خاطرتان مانده است؟" بر طبق فهرست ارسالی این افراد این لیست تهیه گردید.