فیلتر های جستجو
دسته بندی ده کتاب مدیریت- هاروارد
بر اساس قیمت :

ده کتاب مدیریت- هاروارد

10 کتاب خارق العاده در زمینه مدیریت و رهبری به انتخاب مدرسه کسب و کار هاروارد

شهریار
0
22,500 تومان
شهریار
0
25,000 تومان
قدرت عادت
1
25,000 تومان
شهریار
0
36,000 تومان