فیلتر های جستجو
دسته بندی جایزه کاستا بوک

جایزه کاستا بوک

این جایزه هر سال توسط شرکت کاستا کافی به لذت بخش‌ترین کتاب انگلیسی زبان یا اثری که توانسته باشد لذت مطالعه را به مخاطبان زیادی منتقل کند، اعطا می‌شود. در جایزه کاستا بوک (ویت برد بوک) مخاطب‌پسند بودن اثر بیشتر از شایستگی ادبی آن حائز اهمیت است و به همین دلیل بیشتر یک جایزه مردمی است.

نتیجه ای یافت نشد !