فیلتر های جستجو
دسته بندی رهبری و مدیریت
بر اساس قیمت :

رهبری و مدیریت

با یاد گرفتن اصول رهبری و مدیریت تیمتان را به سمت موفقیت و پیشرفت هدایت کنید